Loading...
Quick Links
น้ำมันเครื่องรถยนต์สีดำ หมายถึงอะไร?

@lubricantx

Active 7 months ago
น้ำมันเครื่องสีดำ หมายถึง เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า น้ำมันเครื่องของคุณเริ่มเก่าแล้ว ควรรีบทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันที แต่ในบางทีน้ำมันเครื่องสีดำสามารถบ่งบอกได้ถึงการอุดตันในระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในเครื่องยนต์ส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ ดังนั้นไม่ควรละเลยควรทำการตรวจเช็คเพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์

Base

Name

น้ำมันเครื่องรถยนต์สีดำ หมายถึงอะไร?

Biodata

น้ำมันเครื่องสีดำ หมายถึง เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า น้ำมันเครื่องของคุณเริ่มเก่าแล้ว ควรรีบทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันที แต่ในบางทีน้ำมันเครื่องสีดำสามารถบ่งบอกได้ถึงการอุดตันในระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในเครื่องยนต์ส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ ดังนั้นไม่ควรละเลยควรทำการตรวจเช็คเพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์